Skyltpaket om 6 stycken aluminiumskyltar som låter besökaren lägga märke till sin omgivning med flera sinnen. Skyltarna sätts upp längs en sträcka där du vill att besökaren stannar upp och njuter av att vara här och nu.

 

Användningsområde

Ibland är en promenad i naturen inte så vilsam. Tankarna är på annat håll, det finns mycket att fundera över och bearbeta. Idén med de sex skyltarna är att få besökaren att landa i nuet. Att ta in vad som finns att se och höra, vilka dofterna är och hur naturen känns. Idéen är inspirerad av skogsbad.

 

Placering & montering

Platsen där skyltarna sätts upp bör vara lugn och utan störningar från till exempel biltrafik. Om det är för mycket distraktion på platsen kommer besökarna ha svårare att slappna av och ta sig tid.

Skyltarna placeras längs en stig eller promenadstråk. Hur tätt de bör placeras är lite beroende på terrängen. Det är bra om det går att se nästa skylt. Men kortare än 100 meter mellan skyltarna kan upplevas som för tätt. Besökaren ska hinna reflektera ordentligt över varje fråga.

Skyltarna är inte numrerade. Det finns en startskylt och en slutskylt. Försök anpassa de övrriga fyra skyltarna så att det sinne skylten handlar om också kan upplevas bra på just den platsen.

Skyltarna monteras med fördel på skylthållare/styltställ.

Placera helst inte skylten vänd direkt mot solen. Även om trycket är behandlat för att tåla solljus bättre, ökar livslängden mycket om direkt solinstrålning undviks.

 

Drift & underhåll

Skyltarna behöver normalt inget underhåll. Om de blir smutsiga, tvätta försiktigt med lite diskmedel och mycket vatten.

 

Teknisk info

Aluminiumplåt, tjocklek 1,5 mm, i korrosionsbeständig legering

Tryck på vinyl för lång hållbarhet i utomhusmiljö

Storlek: A4 (210 × 297 mm)

Ytbehandling: Blankt polymert uv-laminat

Skyltpaket - Öppna dina sinnen

kr3 500,00Pris